UGRÁS AZ OLDALRA

Látogatási rend

Látogatási rend

 • A Park látogatása és szolgáltatásainak igénybevétele belépőjegy megvásárlását követően lehetséges. A látogatók a Park Fogadóépületében válthatják meg a belépőjegyet.
 • A fogyatékkal élők és a mozgáskorlátozottak látogatása ingyenes igazolvány felmutatása esetén.
 • A belépőjegyet váltó látogatót a belépődíj megfizetése feljogosítja a Szabadidőpark látogatására.
 • A belépőjegyet nem váltó látogatót a Parkot üzemeltető dolgozók a Park elhagyására kötelezik.
 • A látogató a Park területére járművel (kerékpárt is beleértve) nem hajthat be. A kerékpárokat az erre kijelölt kerékpártárolónál lehet elhelyezni.
 • A Szabadidőparkba csak pórázon vagy kézben tartható állatot szabad bevinni. Az állatoktól származó ürülék papír vagy műanyag zacskóba történő összeszedése és a szeméttárolóba történő eljuttatása az állat tulajdonosának kötelessége! Az ehhez szükséges zacskó a Park Fogadóépületében megvásárolható.
 • A Szabadidőpark területén élő állatokat ijesztgetni, állatokhoz benyúlni, etetni, természetes viselkedésében megzavarni szigorúan TILOS!
 • A Szabadidőpark a kijelölt útvonalon önállóan látogatható (kutyát pórázon vezetve), a látogatásuk során óvják a Parkban bemutatott növényeket. A kerítéseken átmászni, köteleken átlépni TILOS!
 • A Park játszóterét és létesítményeit minden gyermek felnőtt felügyeletével és saját felelősségre használhatja.
 • Általános iskolás tanulók, óvodai és egyéb gyerek csoportok kizárólag felnőtt kísérettel látogathatják a Parkot.
 • Korlátozott cselekvőképességű személyek csak felügyelettel vagy kísérővel látogathatják a Parkot.
 • A látogatás alatt a látogató köteles betartani a Park személyzetének utasításait, valamint a Parkban elhelyezett tájékoztató táblák figyelmeztetéseit.
 • A kijelölt tűzrakó helyeken kívül a Park teljes területén a tűzrakás, nyílt láng használata és a dohányzás TILOS!
 • A sporteszközök bérlete esetén letétet vagy letéti díjat kérünk. A letéti díj biztosíték arra, hogy a bérlő a bérelt eszközöket rendeltetésszerűen használja, szándékosan nem okoz bennük kárt, ill. nem veszíti el. Amennyiben ez bekövetkezik, a letéti díjat nem áll módunkban visszaadni.
 • A Park területén történő árusítás, reklámtevékenység külön engedélyhez kötött.
 • A Park területén - a személyiségi jogok figyelembe vételével - saját, otthoni felhasználású fénykép-, videó- és hangfelvételek külön engedély nélkül is készíthetők.
 • A Park területére behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!
 • Kérjük, hogy baleset, rendkívüli esemény esetén a Park valamelyik dolgozóját haladéktalanul értesítse!
 • A Park látogatásából kizárható az a személy, aki a Látogatási szabályok bármely pontját megszegi, illetve figyelmeztetés ellenére sem hajlandó az abban foglaltakat maradéktalanul betartani.
 • A Park működési rendjének, valamint az állatok és a látogatók nyugalmának megzavarása, testi épségének veszélyeztetése, kirívó, botrányos viselkedés esetén a rendzavarót a Park dolgozói ez irányú tevékenységének abbahagyására, szükség esetén a Parkból való azonnali távozásra szólíthatják fel. Ehhez indokolt esetben rendőri segítség is kérhető.
 • A látogató az általa okozott kárért teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik.
 • Amennyiben a látogatót a Látogatási szabályok megszegése miatt kár éri, az Ipoly Erdő Zrt. és a Park Működtetője a látogató követelési igényét elhárítja.

 

Diósjenői Erdei Szabadidőpark

diosjeno [kukac] erdeikirandulasok.hu

elmenyerdo [kukac] gmail.com

+36 20 852 4527

www.erdeikirandulasok.hu

facebook.com/erdeipark