UGRÁS AZ OLDALRA

Erdőlátogatás

Az erdő látogatásának szabályai  

Az erdő látogatását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról elfogadott 2009. évi XXXVII. törvény szabályozza.

Az erdőben üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáró hálózat részein sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, kivéve, ha más jogszabály azt korlátozza, vagy az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte.

Aki erdőben nem erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység céljából tartózkodik, az e törvény alkalmazásában az erdő látogatója. Az erdőgazdálkodó és az erdő tulajdonosa az erdő látogatójától a látogatásért díjat nem kérhet, azonban jogosult a ténylegesen felmerült kárának és költségének megtérítésére.

Az erdő látogatója az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat,

az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja.

Kijelölt utak használata

Az erdőben abban az esetben lehet a megjelölt turistaúton kerékpározni és lovagolni, a megjelölt kerékpáros úton lovagolni, ha az együttes használat lehetősége jelzéssel az adott turistaúton vagy kerékpáros úton megjelölésre került. Az együttes használatra engedélyezett utak kivétellel a megjelölt turista- vagy kerékpáros út keresztezése esetén a lovas az úton kizárólag lépésben haladhat át. Az erdőben sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel turistaúton közlekedni tilos. Kiépített parkerdei utat lovaglás céljára kizárólag az erre a célra kijelölt és bejelentett szakaszon lehet igénybe venni. Kiépített parkerdei utat lóval vontatott járművel nem szabad igénybe venni.

Üdülési, sportolási, illetőleg kirándulási célból - a kijelölt út kivételével - gyalogosan, kerékpárral és lóval sem vehető igénybe az erdősítés területe, amíg a rajta lévő faállomány a két méter átlagos magasságot el nem éri; és az erdőrezervátum magterülete.

Járművek közlekedése az erdőben

Az erdőben látogatás céljából járművel közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad. Az erdészeti hatóság a kijelölést az út műszaki tulajdonságaihoz igazodva egyes járműfajtákra korlátozhatja. Az erdőben járműközlekedésre kijelölt utat mindenki saját felelősségére veheti igénybe.

Erdőben quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, valamint motorkerékpárral közlekedni tilos.

Az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdőben:

a) huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá sátrat felverni;

b) turistaútvonalat kijelölni és létesíteni;

c) turisztikai berendezést, létesítményt építeni és fenntartani;

d) ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni;

e) külön nem nevesített sportversenyt rendezni.

Erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet.

Átmeneti korlátozások 

Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdő egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás életet vagy testi épséget veszélyezteti, vagy az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza. A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását.

 

Természetvédelmi korlátozások

A legalapvetőbb természetvédelmi korlátozásokat a természet védelméről alkotott 1996. évi LIII. törvény tartalmazza.   

Védett természeti területen lévő közúton a közlekedést (tartózkodást)a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére az útügyi hatóság korlátozza vagy megtiltja. Védett természeti területen vagy annak meghatározott részén a közlekedést és közutak kivétellel a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja.

Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:

Gyűjtés, kísérlet végzéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz; a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével erdőterületen tűz gyújtásához; közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához. Járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak kivételével.

Fokozottan védett természeti területre történő belépés

Fokozottan védett természeti területre történő belépéshez - a jelzett turistautak és tanösvények kivételével - a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.